Rozcestník

Budovy – Knihovna/kavárna v parku

"Dům v parku"

Aktualizováno dne 09. 3. 2020

Nový dům v parku je navržen v místě objektu bývalé šatlavy, která již byla zbourána, a v místě současného bistra. Po jeho odstranění bude postavena nová budova navržená ze dvou částí. Do jedné z nich, kolmé na ulici Riegrovu, bude umístěna kavárna a restaurace s nezbytným zázemím. Budou zde rovněž umístěny veřejné toalety. Ve druhé části kolmé na první bude ve dvou patrech městská knihovna pro děti a dospělé. Obě oddělení budou mít pracoviště knihovníků, regálové sestavy na knihy a počítačová pracoviště. Součástí budovy bude i venkovní pobytová terasa.

Pro vypracování projektové dokumentace byla ve výběrovém řízení vybrána společnost ARCHIX s.r.o., zastoupená Ing. arch. Milanem Podroužkem.

Rada města Šlapanice na svém 10. zasedání 29. 1. 2019 schválila Dohodu o podmínkách provozu, společného užívání a údržbě přístupové komunikace ev. č. 0030/2019 mezi městem Šlapanice a Gymnáziem a ZUŠ Šlapanice. Tato dohoda stanovuje podmínky pěšího přístupu občanů k objektu městské knihovny, která bude vybudována v městském parku.  

Město Šlapanice při zadávání výběrového řízení na stavbu nové knihovny a hudebního altánu v parku Riegrova předpokládalo zahájení stavby po výběru dodavatele v měsíci září 2019, zadávací řízení se však protáhlo v důsledku dotazů uchazečů tak, že smlouva mohla být podepsána až koncem roku 2019. S ohledem na charakter výstavby, technologické postupy a rovněž s požadavkem ponechat park přístupný veřejnosti ještě do konání Šlapanických slavností v srpnu 2020 byl po dohodě s dodavatelem stavby posunut termín zahájení stavby na konec srpna 2020. Tím vyvstal požadavek zajistit návštěvníkům parku jednak možnost občerstvení a také možnost využívat sociální zařízení, které je v budově bistra a je plně funkční. Proto byl znovu zveřejněn záměr na pronájem bistra.

V rámci veřejné zakázky „Dům v parku Riegrova“ byla schválena Smlouva o dílo s vítězným uchazečem, společností 3V & H, s. r. o., Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod.

Po skončení Šlapanických slavností bude zbourán stávající altán, aby se uvolnilo staveniště pro stavbu nového moderního hudebního altánu. Dále bude zbouráno i bistro a na jeho místě bude postavena nová multifunkční budova s knihovnou pro děti i dospělé, přednáškovým sálem, kavárnou a restaurací včetně terasy.

Termín

Zahájení stavby konec 08/2020.

Cena

Cca 40 mil. Kč včetně bourání a projektové dokumentace

Dokumenty

Kontaktní osoby MěÚ Šlapanice:

Ing. Dagmar Holasová

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
telefon: 533 304 362
e-mail: holasova@slapanice.cz

ZPĚT NA Budovy

STAV PROJEKTU

Zahájení
Záměr / studie
Projektová dokumentace
Výběr zhotovitele
Realizace
Kolaudace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

 • Budovy
 • Cukrovar (ICEC)
 • Cyklodoprava
 • Doprava
 • Chodníky
 • Místní komunikace
 • Odpady
 • Projekty pro MěÚ
 • Školství
 • Volnočasové plochy
 • Zeleň
 • Ostatní
49.169 16.728 14
Top