Budovy – Knihovna/kavárna v parku

"Dům v parku"

Aktualizováno dne 18. 7. 2019

Nový dům v parku je navržen v místě objektu bývalé šatlavy, která již byla zbourána, a v místě současného bistra. Po jeho odstranění bude postavena nová budova navržená ze dvou částí. Do jedné z nich, kolmé na ulici Riegrovu, bude umístěna kavárna a restaurace s nezbytným zázemím. Budou zde rovněž umístěny veřejné toalety. Ve druhé části kolmé na první bude ve dvou patrech městská knihovna pro děti a dospělé. Obě oddělení budou mít pracoviště knihovníků, regálové sestavy na knihy a počítačová pracoviště. Součástí budovy bude i venkovní pobytová terasa.

Pro vypracování projektové dokumentace byla ve výběrovém řízení vybrána společnost ARCHIX s.r.o., zastoupená Ing. arch. Milanem Podroužkem.

Rada města Šlapanice na svém 10. zasedání 29. 1. 2019 schválila Dohodu o podmínkách provozu, společného užívání a údržbě přístupové komunikace ev. č. 0030/2019 mezi městem Šlapanice a Gymnáziem a ZUŠ Šlapanice. Tato dohoda stanovuje podmínky pěšího přístupu občanů k objektu městské knihovny, která bude vybudována v městském parku.  

Termín

V prosinci 2018 byla podána žádost o sloučené územní a stavební řízení a následně bude probíhat výběrové řízení na dodavatele.

Dokumenty

Kontaktní osoby MěÚ Šlapanice:

Ing. Dagmar Holasová

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
telefon: 533 304 362
e-mail: holasova@slapanice.cz

ZPĚT NA Budovy

STAV PROJEKTU

Zahájení
Záměr / studie
Výběrové řízení
Projektová dokumentace
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

 • Budovy
 • Cukrovar (ICEC)
 • Cyklodoprava
 • Doprava
 • Chodníky
 • Místní komunikace
 • Odpady
 • Projekty pro MěÚ
 • Školství
 • Volnočasové plochy
 • Zeleň
 • Ostatní

Informace k ochraně osobních údajů

49.169 16.728 14
Top