Rozcestník

Budovy – Knihovna/kavárna v parku

"Dům v parku"

Aktualizováno dne 28. 3. 2022

Nový dům v parku je navržen v místě objektu bývalé šatlavy, která již byla zbourána, a v místě současného bistra. Po jeho odstranění bude postavena nová budova navržená ze dvou částí. Do jedné z nich, kolmé na ulici Riegrovu, bude umístěna kavárna a restaurace s nezbytným zázemím. Budou zde rovněž umístěny veřejné toalety. Ve druhé části kolmé na první bude ve dvou patrech městská knihovna pro děti a dospělé. Obě oddělení budou mít pracoviště knihovníků, regálové sestavy na knihy a počítačová pracoviště. Součástí budovy bude i venkovní pobytová terasa.

Pro vypracování projektové dokumentace byla ve výběrovém řízení vybrána společnost ARCHIX s.r.o., zastoupená Ing. arch. Milanem Podroužkem.

Rada města Šlapanice na svém 10. zasedání 29. ledna 2019 schválila Dohodu o podmínkách provozu, společného užívání a údržbě přístupové komunikace ev. č. 0030/2019 mezi městem Šlapanice a Gymnáziem a ZUŠ Šlapanice. Tato dohoda stanovuje podmínky pěšího přístupu občanů k objektu městské knihovny, která bude vybudována v městském parku.

Město Šlapanice při zadávání výběrového řízení na stavbu nové knihovny a hudebního altánu v parku Riegrova předpokládalo zahájení stavby po výběru dodavatele v měsíci září 2019, zadávací řízení se však protáhlo v důsledku dotazů uchazečů tak, že smlouva mohla být podepsána až koncem roku 2019. S ohledem na charakter výstavby, technologické postupy a rovněž s požadavkem ponechat park přístupný veřejnosti ještě do konání Šlapanických slavností v srpnu 2020 byl po dohodě s dodavatelem stavby posunut termín zahájení stavby na konec srpna 2020. Tím vyvstal požadavek zajistit návštěvníkům parku jednak možnost občerstvení a také možnost využívat sociální zařízení, které je v budově bistra a je plně funkční. Proto byl znovu zveřejněn záměr na pronájem bistra.

V rámci veřejné zakázky „Dům v parku Riegrova“ byla schválena Smlouva o dílo s vítězným uchazečem, společností 3V & H, s. r. o., Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod.

Po skončení Šlapanických slavností byl zbourán stávající altán, aby se uvolnilo staveniště pro stavbu nového moderního hudebního altánu. Dále bylo zbouráno i bistro a na jeho místě se staví nová multifunkční budova s knihovnou pro děti i dospělé, přednáškovým sálem, kavárnou a restaurací včetně terasy.

V zimním období roku 2021 pokračovaly práce na výstavbě hudebního altánu a dvou objektů ve tvaru písmene „L“, ve kterých bude knihovna, restaurace a kavárna, včetně venkovní terasy. V březnu 2021 byl altán dokončen a upraveny stávající plochy v jeho nejbližším okolí. V průběhu jara 2021 pak byly realizovány rozvody technického zařízení budovy, obklady, omítkářské a sádrokartonářské práce, zateplení objektu a úpravy původního sklepa Šatlavy.

Výstavba pokračuje v současné době dle harmonogramu s termínem dokončení stavby 15. června 2021, poté bude probíhat kolaudační řízení. V objektu probíhají dokončovací práce (osazování zásuvek, vypínačů, montáž osvětlení, topení, montáže vzduchotechnických jednotek, malby, podhledy). Probíhají také práce na fasádě objektu, realizují se zpevněné plochy přiléhající k objektu.

Dne 30. června 2021 byly vydány kolaudační souhlasy jak pro Dům v parku, tak pro hudební altán. Slavnostní otevření parku se uskutečnilo 10. července 2021. Městská knihovna a s ní i celý objekt Domu v parku byl pak slavnostně otevřen dne 6. listopadu 2021.

Termín

Zahájení stavby: 08/2020.

Dokončení stavby: 06/2021

Cena

48,4 miliónů Kč s DPH včetně bourání a projektové dokumentace

Dokumenty

Kontaktní osoby MěÚ Šlapanice:

Fotografie

ZPĚT NA Budovy

STAV PROJEKTU

Zahájení
Záměr / studie
Výběr zhotovitele
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

  • Budovy
  • Cukrovar (ICEC)
  • Doprava
  • Místní komunikace
  • Školství
  • Veřejná prostranství
  • Životní prostředí
  • Ostatní
49.169 16.728 14
Top