Místní komunikace – Rekonstrukce žlabů na ulici Ponětovská

Aktualizováno dne 25. 3. 2019

V rámci rekonstrukce žlabů na ulici Ponětovské je řešna úprava krajské silnice III/15287 nacházející se v intravilánu města Šlapanice. Úsek úpravy je umístěn na pravé straně ve směru od centra města v délce cca 121 m, konkrétně od domu č.p. 4 po dům č.p. 36. Úprava je vyvolána nevhodným řešením odvodnění pravého jídzního pruhu komunikace povrchovým betonovým žlabem nevhodně umístěným vyznačujícím nerovnoměrnou šírku vozovky, což vytváří nebezpečné dopravní situace.

Vozovka komunikace bude podél odvodňovacího žlabu zařezána v šířce 1,0 až 1,5 m od polohy budoucího obrubníku. Stávající odvodňovací betonový žlab bude s části vozovky vybourán. Rozebrány budou i části stávajících zpevněných ploch - sjezdů, chodníků ke vstupům - v šířce cca 1,0 m. Po provedení bouracích prací a zajištění inženýrských sítí budou osazeny betonové obrubníky silniční a nájezdové. Nové obrubníky budou jasně vymezovat vozovku komunikace. Následně bude vozovka doplněna živičným krytem. Stávající dlážděné sjezdy k nemovitostem budou nahrazeny novými pro výškové navázání na nové obrubníky. Zpevněné plochy pro pěší (chodníčky od vozovky ke vstupům do domů) budou provedeny s krytem z betonové zámkové dlažby. Budou osazeny nové vpusti.

Termín

V současné době se zpracovává projektové dokumentace pro stavební řízení. Následně bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Plánovaný termín zahájení stavebních prací je v druhé polovině roku 2019.

ZPĚT NA Místní komunikace

STAV PROJEKTU

Zahájení
Záměr / studie
Výběrové řízení
Projektová dokumentace
Realizace
Kolaudace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

 • Budovy
 • Cukrovar (ICEC)
 • Cyklodoprava
 • Doprava
 • Chodníky
 • Místní komunikace
 • Odpady
 • Projekty pro MěÚ
 • Školství
 • Volnočasové plochy
 • Zeleň
 • Ostatní

Informace k ochraně osobních údajů

49.169 16.728 14
Top