Rozcestník

Místní komunikace – Rekonstrukce ulice Zemědělská

Rekonstrukce ulice Zemědělská

Aktualizováno dne 26. 8. 2020

Jedná se o komunikaci mezi ulicí Jiříkovská a Hřbitovní. Komunikace je umístěna v obytné zóně, kde jsou v současnosti zahrady a pole, podnikatelské objekty a skládka města. Na komunikaci je nutno počítat s obousměrným provozem, který se musí zachovat. Chodníky se budovat nebudou. Předmětem dokumentace je řešení rekonstrukce místní komunikace ulice Zemědělská, včetně napojení na komunikace Hřbitovní a Jiříkovská, při respektování vjezdů do stávajících objektů a případného dopravního značení. Parkovací stání budou řešena pouze před objektem Sběrného střediska odpadů. Komunikace pro pěší (chodníky) nebudou řešeny.

V září 2018 bylo vydáno stavební povolení. Rekonstrukce byla zahájena v pondělí 1. října 2018 a byla dokončena v červnu 2019.

Na financování nákladů na vybudování místní komunikace Zemědělská, v rámci akce "Rekonstrukce resp. stavební úpravy ulice Zemědělská ve Šlapanicích" se bude spolupodílet společnost VAREAL s.r.o. darem ve výši 250 000 Kč. Přidala se tímto příspěvkem ke společnosti BONAGRO, a. s., která městu na vybudování komunikace přispěje částkou 500 000 Kč.  

Termín

Stavba byla dokončena v červnu 2019, kolaudace bude probíhat v druhé polovině roku 2019.

Zhotovitelé:

STRABAG a. s.

ODŠTĚPNÝ ZÁVOD MORAVA
Tovární 3
CZ - 620 00 Brno

Fotografie

ZPĚT NA Místní komunikace

STAV PROJEKTU

Zahájení
Záměr / studie
Výběr zhotovitele
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

  • Budovy
  • Cukrovar (ICEC)
  • Doprava
  • Místní komunikace
  • Školství
  • Veřejná prostranství
  • Životní prostředí
  • Ostatní
49.169 16.728 14
Top