Místní komunikace – Rekonstrukce ulice Zemědělská

Rekonstrukce ulice Zemědělská

Aktualizováno dne 26. 6. 2019

Jedná se o komunikaci mezi ulicí Jiříkovská a Hřbitovní. Komunikace je umístěna v obytné zóně, kde jsou v současnosti zahrady a pole, podnikatelské objekty a skládka města. Na komunikaci je nutno počítat s obousměrným provozem, který se musí zachovat. Chodníky se budovat nebudou. Předmětem dokumentace je řešení rekonstrukce místní komunikace ulice Zemědělská, včetně napojení na komunikace Hřbitovní a Jiříkovská, při respektování vjezdů do stávajících objektů a případného dopravního značení. Parkovací stání budou řešena pouze před objektem Sběrného střediska odpadů. Komunikace pro pěší (chodníky) nebudou řešeny.

V září 2018 bylo vydáno stavební povolení. Rekonstrukce byla zahájena v pondělí 1. října 2018 a proběhne ve třech etapách.

V první etapě se bude rekonstruovat úsek od hřbitova ke vjezdu do areálu BONAGRO, ve druhé od vjezdu po ul. Jiříkovskou. Vjezd do areálu BONAGRO bude po dobu rekonstrukce zachován.

Od konce listopadu 2018 je opět otevřeno Sběrné středisko odpadů na ul. Zemědělské. Ve sběrném středisku je změněna otevírací doba viz: https://www.slapanice.cz/aktuality/aktuality/3772

Práce byly přerušeny po dobu dvou měsíců (od 1. 3. 2019 přobližně do 29. 4. 2019) z důvodu výstavby okružní křižovatky Mokrá (silnice II/430, III/3833), kterou realizovala Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje. Z toho důvodu byla uzavřena místní komunikace Pod Žurání - příjezdová komunikace k firmě Tondach. Objízdná trasa vedla přes obec Jiříkovice a následně přes ulici Zemědělskou ve Šlapanicích. 

Od 29. 4. 2019 pokračovala firma Strabag a.s. ve stavebních pracích na ulici Zemědělská. Práce byly zahájeny na části u hřbitova. 

V sobotu 22. 6. 2019 bylo provedeno asfaltování v celé délce ulice.

Na financování nákladů na vybudování místní komunikace Zemědělská, v rámci akce "Rekonstrukce resp. stavební úpravy ulice Zemědělská ve Šlapanicích" se bude spolupodílet společnost VAREAL s.r.o. darem ve výši 250 000 Kč. Přidala se tímto příspěvkem ke společnosti BONAGRO, a. s., která městu na vybudování komunikace přispěje částkou 500 000 Kč.  

Termín

Zahájení 1. října 2018.
Stavební práce jsou v červnu 2019 ukončeny, kolaudace bude probíhat v druhé polovině roku 2019.

Fotografie

ZPĚT NA Místní komunikace

STAV PROJEKTU

Zahájení
Záměr / studie
Výběrové řízení
Projektová dokumentace
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

 • Budovy
 • Cukrovar (ICEC)
 • Cyklodoprava
 • Doprava
 • Chodníky
 • Místní komunikace
 • Odpady
 • Projekty pro MěÚ
 • Školství
 • Volnočasové plochy
 • Zeleň
 • Ostatní

Informace k ochraně osobních údajů

49.169 16.728 14
Top