Rozcestník

Místní komunikace – Rekonstrukce ulice Lípová, Bedřichovice

Aktualizováno dne 13. 8. 2018

Místní komunikace je umístěna v obytné zóně, kde jsou po obou stranách umístěné řadové RD. Na konci ulice je přechod na polní cestu. Vzhledem k tomu, že komunikace je slepá, je nutno počítat s obousměrným provozem, který se musí zachovat. Ulice Lípová je napojena na ulici Hlavní, která je ve vlastnictví a správě SÚS. Předpokládaná zájmová plocha je cca 3600 m2 Předmětem dokumentace je návrh rekonstrukce místní komunikace ulice Lípová, včetně efektivního návrhu vytvoření parkovacích stání, rekonstrukce chodníků i umístění prvků zeleně i dopravního značení. Komunikace jsou určeny pro automobilovou a pěší dopravu. Technické řešení rekonstrukce komunikace, chodníků, parkovacích stání pro umožnění kvalitnějšího využití celého prostoru pro majitele přilehlých rodinných domů. Je nutno řešit komplexně dopravu v pohybu i v klidu (parkování), které bude umožněno pouze na vyhrazených, stavebně upravených místech

Termín

Předpoklad 2019/2020

Dokumenty

Fotografie

ZPĚT NA Místní komunikace

STAV PROJEKTU

Zahájení
Záměr / studie
Výběrové řízení
Projektová dokumentace
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

 • Budovy
 • Cukrovar (ICEC)
 • Cyklodoprava
 • Doprava
 • Chodníky
 • Místní komunikace
 • Odpady
 • Projekty pro MěÚ
 • Školství
 • Volnočasové plochy
 • Zeleň
 • Ostatní
49.169 16.728 14
Top