Rozcestník

Místní komunikace – Rekonstrukce ulice Lípová, Bedřichovice

Aktualizováno dne 19. 8. 2021

Místní komunikace je umístěna v obytné zóně, kde jsou po obou stranách umístěné řadové rodinné domy. Na konci ulice je přechod na polní cestu. Vzhledem k tomu, že komunikace je slepá, je nutno počítat s obousměrným provozem, který se musí zachovat. Ulice Lípová je napojena na ulici Hlavní, která je ve vlastnictví Jihomoravského kraje. Předmětem projektu je rekonstrukce místní komunikace ulice Lípová, včetně návrhu vytvoření efektivních parkovacích stání, rekonstrukce chodníků, dešťové kanalizace i umístění nového dopravního značení. Komunikace jsou určeny pro automobilovou a pěší dopravu. 

Rekonstrukce veřejného osvětlení již byla zahájena. Byla koordinována s pokládkou slaboproudých kabelů společnosti VIVO CONNECTION spol. s r.o. a se stavbou „Kabel NN, Bedřichovice–Lípová, Studýnky, Hlavní“, kde investorem je společnost E.ON.

Pokládka kabelů včetně zapravení většiny povrchů proběhla v únoru 2020. Společnost E.ON začala staré sloupy demontovat a odvážet v průběhu února a března 2020. Ve výběrovém řízení byla vybrána společnost VS-build, s.r.o.

Ve čtvrtek 30. dubna 2020 byly zahájeny stavební práce na ulici Lípová. V rámci této investiční akce byla provedena rekonstrukce komunikace, chodníků a výstavba nové dešťové kanalizace a parkovacích míst. Stavební práce trvaly do listopadu 2020.

Termín

2020

Dokumenty

Kontaktní osoby MěÚ Šlapanice:

Fotografie

ZPĚT NA Místní komunikace

STAV PROJEKTU

Zahájení
Záměr / studie
Výběr zhotovitele
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

  • Budovy
  • Cukrovar (ICEC)
  • Doprava
  • Místní komunikace
  • Školství
  • Veřejná prostranství
  • Životní prostředí
  • Ostatní
49.169 16.728 14
Top