Rozcestník

Místní komunikace – Rekonstrukce ulice Lípová, Bedřichovice

Aktualizováno dne 05. 3. 2020

Místní komunikace je umístěna v obytné zóně, kde jsou po obou stranách umístěné řadové rodinné domy. Na konci ulice je přechod na polní cestu. Vzhledem k tomu, že komunikace je slepá, je nutno počítat s obousměrným provozem, který se musí zachovat. Ulice Lípová je napojena na ulici Hlavní, která je ve vlastnictví Jihomoravského kraje. Předmětem projektu je rekonstrukce místní komunikace ulice Lípová, včetně návrhu vytvoření efektivních parkovacích stání, rekonstrukce chodníků, dešťové kanalizace i umístění nového dopravního značení. Komunikace jsou určeny pro automobilovou a pěší dopravu. 

Rekonstrukce veřejného osvětlení již byla zahájena. Byla koordinována s pokládkou slaboproudých kabelů společnosti VIVO CONNECTION spol. s r.o. a se stavbou „Kabel NN, Bedřichovice–Lípová, Studýnky, Hlavní“, kde investorem je společnost E.ON.

Pokládka kabelů včetně zapravení většiny povrchů proběhla v únoru 2020. Společnost E.ON začala staré sloupy demontovat a odvážet v průběhu února a března 2020.

Rekonstrukce komunikace a dešťové kanalizace bude zahájena v roce 2020 po nabytí právní moci stavebního a vodoprávního povolení. Od ledna 2020 probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby, které bude ukončeno v průběhu března 2020. 

Termín

2020

Dokumenty

Kontaktní osoby MěÚ Šlapanice:

Ing. Dagmar Holasová

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
telefon: 533 304 362
e-mail: holasova@slapanice.cz

Fotografie

ZPĚT NA Místní komunikace

STAV PROJEKTU

Zahájení
Záměr / studie
Projektová dokumentace
Výběr zhotovitele
Realizace
Kolaudace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

 • Budovy
 • Cukrovar (ICEC)
 • Cyklodoprava
 • Doprava
 • Chodníky
 • Místní komunikace
 • Odpady
 • Projekty pro MěÚ
 • Školství
 • Volnočasové plochy
 • Zeleň
 • Ostatní
49.169 16.728 14
Top