Rozcestník

Místní komunikace – Rekonstrukce ulice Jungmannova

Aktualizováno dne 26. 8. 2020

Předmětem investiční akce je rekonstrukce místní komunikace ulice Jungmannova, včetně efektivního vytvoření parkovacích stání, rekonstrukce chodníků i umístění prvků zeleně i dopravního značení. Komunikace je určena pro automobilovou a pěší dopravu. Technické řešení rekonstrukce komunikace, chodníků, parkovacích stání je důležité pro umožnění kvalitnějšího využití celého prostoru pro majitele přilehlých rodinných domů. Je nutno řešit komplexně dopravu v pohybu i v klidu (parkování), které bude umožněno pouze na vyhrazených, stavebně upravených místech.

Projektovou dokumentaci zpracovává společnost AQUA PROCON s. r. o. se sídlem v Brně. Stavba se člení na čtyři stavební objekty: komunikace a zpevněné plochy, kanalizace dešťová, veřejné osvětlení a přeložky sdělovacích kabelů.

Délka komunikace bude 269 m, kryt vozovky z asfaltového betonu. V půlce komunikace bude prostor pro vyhýbání vozidel šířky 5,5 m. Na konci ulice, u železniční zastávky, zůstane obratiště pro vozidla. Přibližný počet podélných parkovacích stání je 58 míst. Ulicí Jungmannovou bude možné nově projíždět rychlostí 30 km/h. Po obou stranách komunikace povede chodník normové šířky min. 1,5 m, tato trasa bude bezbariérová. Nově bude vyměněn kabel pro veřejné osvětlení, osazeny nové sloupy veřejného osvětlení s LED svítidly. Součástí stavby jsou i přeložky sdělovacích kabelů (tyto přeložky se nedotýkají přípojek k nemovitostem).

V dubnu 2020 se dokončuje kompletní rekonstrukce ulice Jungmannova.

Termín

Město Šlapanice má pravomocné územní rozhodnutí na rekonstrukci ulice Jungmannova, žádost o stavební povolení je zpracovávána stavebním úřadem. Výběrové řízení na zhotovitele stavby proběhlo v dubnu a květnu letošního roku, zhotovitelem bude PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.

Stavební práce byly zahájeny v pondělí 2. 9. 2019. Ukončení stavby je plánováno na jaro roku 2020.

Cena

Cena za rekonstrukci činí 16.700.000 Kč včetně DPH.

Dokumenty

Kontaktní osoby MěÚ Šlapanice:

Zhotovitelé:

Přemysl Veselý stavební a inženýrská společnost s.r.o.

Pražákova 60, 619 00 Brno

Fotografie

ZPĚT NA Místní komunikace

STAV PROJEKTU

Zahájení
Záměr / studie
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

  • Budovy
  • Cukrovar (ICEC)
  • Doprava
  • Místní komunikace
  • Školství
  • Veřejná prostranství
  • Životní prostředí
  • Ostatní
49.169 16.728 14
Top