Rozcestník

Místní komunikace – Rekonstrukce ulice Jungmannova

Aktualizováno dne 06. 12. 2019

Předmětem investiční akce je rekonstrukce místní komunikace ulice Jungmannova, včetně efektivního vytvoření parkovacích stání, rekonstrukce chodníků i umístění prvků zeleně i dopravního značení. Komunikace je určena pro automobilovou a pěší dopravu. Technické řešení rekonstrukce komunikace, chodníků, parkovacích stání je důležité pro umožnění kvalitnějšího využití celého prostoru pro majitele přilehlých rodinných domů. Je nutno řešit komplexně dopravu v pohybu i v klidu (parkování), které bude umožněno pouze na vyhrazených, stavebně upravených místech.

Projektovou dokumentaci zpracovává společnost AQUA PROCON s. r. o. se sídlem v Brně. Stavba se člení na čtyři stavební objekty: komunikace a zpevněné plochy, kanalizace dešťová, veřejné osvětlení a přeložky sdělovacích kabelů.

Délka komunikace bude 269 m, kryt vozovky z asfaltového betonu. V půlce komunikace bude prostor pro vyhýbání vozidel šířky 5,5 m. Na konci ulice, u železniční zastávky, zůstane obratiště pro vozidla. Přibližný počet podélných parkovacích stání je 58 míst. Ulicí Jungmannovou bude možné nově projíždět rychlostí 30 km/h. Po obou stranách komunikace povede chodník normové šířky min. 1,5 m, tato trasa bude bezbariérová. Nově bude vyměněn kabel pro veřejné osvětlení, osazeny nové sloupy veřejného osvětlení s LED svítidly. Součástí stavby jsou i přeložky sdělovacích kabelů (tyto přeložky se nedotýkají přípojek k nemovitostem).

V souvislosti s dopravním řešením ulice Jungmannova (slepá ulice s obratištěm) upozorňujeme občany, že v průběhu stavebních prací bude omezen přístup k jejich nemovitostem. Bude možný pouze vstup pro pěší, osobními automobily nebude možné k nemovitostem zajíždět. Vlastníkům rodinných domů bude umožněno odstavení osobních automobilů v areálu Cukrovaru (bývalý ICEC). Vzhledem k tomu, že nebude možno zajíždět do ulice Jungmannova pro vyvážení odpadu, bude na křižovatce ulic Čechova a Jungmannova doplněn kontejner na komunální odpad. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za způsobené nepříjemnosti.

Termín

Město Šlapanice má pravomocné územní rozhodnutí na rekonstrukci ulice Jungmannova, žádost o stavební povolení je zpracovávána stavebním úřadem. Výběrové řízení na zhotovitele stavby proběhlo v dubnu a květnu letošního roku, zhotovitelem bude PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.

Stavební práce byly zahájeny v pondělí 2. 9. 2019. V současné době probíhají práce na dešťové kanalizaci. Byly zahájeny práce na odstranění stávající konstrukce komunikace. Ukončení stavby je plánováno na jaro roku 2020.

Cena

Cena za rekonstrukci činí 16.700.000 Kč včetně DPH.

Dokumenty

Kontaktní osoby MěÚ Šlapanice:

Ing. Hana Válková

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
číslo kanceláře: 116
telefon: 533 304 330
e-mail: valkova@slapanice.cz

Ing. Jaroslav Leplt

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
telefon: 533 304 399
e-mail: leplt@slapanice.cz

Zhotovitelé:

Přemysl Veselý stavební a inženýrská společnost s.r.o.

Pražákova 60, 619 00 Brno

Fotografie

ZPĚT NA Místní komunikace

STAV PROJEKTU

Zahájení
Záměr / studie
Výběrové řízení
Projektová dokumentace
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

 • Budovy
 • Cukrovar (ICEC)
 • Cyklodoprava
 • Doprava
 • Chodníky
 • Místní komunikace
 • Odpady
 • Projekty pro MěÚ
 • Školství
 • Volnočasové plochy
 • Zeleň
 • Ostatní
49.169 16.728 14
Top