Místní komunikace – Rekonstrukce ulice Jungmannova

Aktualizováno dne 25. 3. 2019

Předmětem investiční akce je rekonstrukce místní komunikace ulice Jungmannova, včetně efektivního vytvoření parkovacích stání, rekonstrukce chodníků i umístění prvků zeleně i dopravního značení. Komunikace je určena pro automobilovou a pěší dopravu. Technické řešení rekonstrukce komunikace, chodníků, parkovacích stání je důležité pro umožnění kvalitnějšího využití celého prostoru pro majitele přilehlých rodinných domů. Je nutno řešit komplexně dopravu v pohybu i v klidu (parkování), které bude umožněno pouze na vyhrazených, stavebně upravených místech.

Projektovou dokumentaci zpracovává společnost AQUA PROCON s. r. o. se sídlem v Brně. Stavba se člení na čtyři stavební objekty: komunikace a zpevněné plochy, kanalizace dešťová, veřejné osvětlení a přeložky sdělovacích kabelů.

Délka komunikace bude 269 m, kryt vozovky z asfaltového betonu. V půlce komunikace bude prostor pro vyhýbání vozidel šířky 5,5 m. Na konci ulice, u železniční zastávky, zůstane obratiště pro vozidla. Přibližný počet podélných parkovacích stání je 58 míst. Ulicí Jungmannovou bude možné nově projíždět rychlostí 30 km/h. Po obou stranách komunikace povede chodník normové šířky min. 1,5 m, tato trasa bude bezbariérová. Nově bude vyměněn kabel pro veřejné osvětlení, osazeny nové sloupy veřejného osvětlení s LED svítidly. Součástí stavby jsou i přeložky sdělovacích kabelů, které si jednotliví vlastníci vyřizují samostatně.

V souvislosti s dopravním řešením ulice Jungmannova (slepá ulice s obratištěm) upozorňujeme občany, že v průběhu stavebních prací bude omezen přístup k jejich nemovitostem. Bude možný pouze vstup pro pěší, osobními automobily nebude možné k nemovitostem zajíždět. Vlastníkům rodinných domů bude umožněno odstavení osobních automobilů v areálu ICEC. S podnikatelskými subjekty bude vjezd do jejich provozoven domluven individuálně. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za způsobené nepříjemnosti.

Termín

Město Šlapanice má pravomocné územní rozhodnutí na rekonstrukci ulice Jungmannova, žádost o stavební povolení je zpracovávána stavebním úřadem. V současné době připravujeme zadávací dokumentaci pro podlimitní výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Předpokládaný termín zahájení stavby je červen 2019, termín ukončení stavby je plánován na březen roku 2020.

Cena

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vypsalo dotační program "Podpora obnovy místních komunikací". V současné době je podána žádost o dotaci z tohoto programu. Investiční náklady jsou vyčísleny přibližně na 12.500.000 Kč (včetně DPH).

Dokumenty

Fotografie

ZPĚT NA Místní komunikace

STAV PROJEKTU

Zahájení
Záměr / studie
Výběrové řízení
Projektová dokumentace
Realizace
Kolaudace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

 • Budovy
 • Cukrovar (ICEC)
 • Cyklodoprava
 • Doprava
 • Chodníky
 • Místní komunikace
 • Odpady
 • Projekty pro MěÚ
 • Školství
 • Volnočasové plochy
 • Zeleň
 • Ostatní

Informace k ochraně osobních údajů

49.169 16.728 14
Top