Rozcestník

Místní komunikace – Příjezdová cesta na vlakovou zastávku

"Zpevnění účelové komunikace Švehlova – vlaková zastávka"

Aktualizováno dne 12. 5. 2022

Město zřizuje přístupovou komunikaci podél trati od přejezdu na ulici Švehlova k železniční zastávce u Brněnských Polí. Komunikace bude sloužit prioritně pro pěší s omezeným vjezdem osobních vozidel zahrádkářů, případně zemědělské techniky. Je vypracována studie řešení návrhu účelové komunikace k nové železniční zastávce a projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení, ke které vyjádřily dotčené orgány státní správy (DOSS), správci sítí a vlastníci dotčených pozemků. Zastupitelstvo města Šlapanice schválilo smlouvy o právu stavby a smlouvy budoucí kupní s vlastníky pozemků dotčených stavbou. Po získání všech stanovisek byla podána žádost na Odbor výstavby a následně bylo získáno potřebné povolení.

Projektová dokumentace je dělena na tři stavební objekty:

 1. Účelová komunikace
 2. Veřejné osvětlení
 3. Chodník k nástupišti

1. Účelová komunikace

Realizace není zatím uvažována. Jedná se pouze o lokální zpevnění ploch a jejich rozšíření, např. v místě chodníku k železniční zastávce nebo v místě napojení polní cesty cca uprostřed trasy. 

2. Veřejné osvětlení

V pondělí 4. dubna 2022 byly zahájeny práce na veřejném osvětlení, kterým byla nově osazena cesta z železniční zastávky ke stávajícímu stožáru veřejného osvětlení před domem č.p. 1010/30. Jednalo se o celkem 8 nových sloupů a jeden stávající, který byl vyměněn. Ve čtvrtek 12. května 2022 byla dokončena realizace a následuje kolaudace.

3. Chodník k nástupišti

Na nástupiště byla komunikace napojena chodníkovou rampou. Podél celého úseku bylo na straně kolejiště umístěno zábradlí a prodlouženo stávající veřejné osvětlení. Chodník byl realizován v roce 2020, zkolaudován v roce 2021. 

Termín

Dokončení prací v roce 2022

Kontaktní osoby MěÚ Šlapanice:

Ing. Jitka Zichová

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
číslo kanceláře: 116
telefon: 533 304 362
e-mail: zichova@slapanice.cz

Fotografie

ZPĚT NA Místní komunikace

STAV PROJEKTU

Zahájení
Záměr / studie
Výběr zhotovitele
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

 • Budovy
 • Cukrovar (ICEC)
 • Doprava
 • Místní komunikace
 • Školství
 • Veřejná prostranství
 • Životní prostředí
 • Ostatní
49.169 16.728 14
Top