Rozcestník

Místní komunikace – Přechody na ulici Nádražní

Aktualizováno dne 28. 1. 2020

Ulice Nádražní je poměrně dlouhá a není zde pro chodce žádná možnost pro její bezpečné překonání. Z toho důvodu se město Šlapanice rozhodlo pro zřízení dvou chráněných přechodů pro chodce. První přechod bude umístěn u křižovatky ulic Nádražní – Tyršova poblíž sokolovny, která plní více funkcí. Je zde umístěna mateřská školka, restaurace (hojně navštěvovaná v době obědů), sportoviště (volejbalové, fotbalové hřiště, sportovní hala, posilovna) a objekt je využíván k pořádání kulturních akcí. Sportoviště jsou využívána při výuce žáky šlapanických základních a středních škol.

Druhý přechod bude umístěn u křižovatky ulic Nádražní – Štefánikova, poblíž autobusové zastávky, u které se nachází objekt Vzdělávacího centra Masarykovy univerzity. Tímto místem musí projít i občané směřující ke zdravotnímu středisku a lékárně v blízké ulici Karla Čapka.

Navržená stavba - přechod 1 - se nachází v prostoru před objektem sokolovny a odbočením ke hřišti. Přechod 2 je situován před domem č.p. 60 - je zde napojení z ulice Štefánikova.

V rámci této akce bude nutné rozšíření stávající komunikace ul. Nádražní. Navržená šířka jízdního pruhu je 3,50 m, šířka bezpečnostního ostrůvku 2,0 m.

Stávající komunikace bude rozšířena vždy o 1,0m na každou stranu. Do osy stávající komunikace bude osazen bezpečnostní ostrůvek š. 2,0m a délky 12,0m. Napojení na stávající chodník je navrženo v max. sklonu 8,3%.

Nové stavební řešení bude doplněno svislým i vodorovným dopravním značením. V rámci této akce zde budou osazeny svislé dopravní značky (IP 06 Přechod pro chodce; C 04a Přikázaný směr objíždění vpravo) a bude zřízeno i vodorovné značení - (V7 Přechod pro chodce a V13a Šikmé rovnoběžné čáry). Značka V13 slouží k navedení řidiče před ostrůvkem.

Stavba bude prováděna za zachování provozu za uzavírání vždy poloviny komunikace a řízením semafory. Předpokládaná délka dopravního omezení je asi 1,5 až 2 měsíce. 

V roce 2019 byla dokončena projektová dokumentace a bylo vydáno stavební povolení. Přes zimní období 2019-2020 bude provedeno výběrové řízení na dodavatele stavby.

Termín

Předpokládaná realizace v roce 2020, s ukončením do 15. 6. 2020.

Dokumenty

Kontaktní osoby MěÚ Šlapanice:

Ing. Jaroslav Leplt

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
telefon: 533 304 399
e-mail: leplt@slapanice.cz

ZPĚT NA Místní komunikace

STAV PROJEKTU

Zahájení
Záměr / studie
Projektová dokumentace
Výběrové řízení
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

 • Budovy
 • Cukrovar (ICEC)
 • Cyklodoprava
 • Doprava
 • Chodníky
 • Místní komunikace
 • Odpady
 • Projekty pro MěÚ
 • Školství
 • Volnočasové plochy
 • Zeleň
 • Ostatní
49.169 16.728 14
Top