Rozcestník

Místní komunikace – Parkoviště Švehlova

Rekonstrukce parkoviště Švehlova

Aktualizováno dne 13. 1. 2021

Město Šlapanice připravuje zlepšení možnosti parkování při ulici Švehlova. V rámci akce "Parkoviště ulice Švehlova, Šlapanice" bude vybudováno parkoviště za objektem stávajících garáží, čímž dojde ke zvýšení počtu parkovacích míst celkem o 16, z toho 1 stání pro osoby s omezenou schopností pohybu. V současné době je již zpracována projektová dokumentace včetně všech požadovaných vyjádření a vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení. 

Vítězem výběrového řízení se stala firma STRABAG a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha.

Stavební práce byly zahájeny 27. července 2020 za objektem stávajících garáží při ulici Švehlova. Na konci roku 2020 proběhla kolaudace.

Termín

27. července až konec listopadu 2020

Kontaktní osoby MěÚ Šlapanice:

Zhotovitelé:

STRABAG a. s.

ODŠTĚPNÝ ZÁVOD MORAVA
Tovární 3
CZ - 620 00 Brno

Fotografie

ZPĚT NA Místní komunikace

STAV PROJEKTU

Zahájení
Záměr / studie
Výběr zhotovitele
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

  • Budovy
  • Cukrovar (ICEC)
  • Doprava
  • Místní komunikace
  • Školství
  • Veřejná prostranství
  • Životní prostředí
  • Ostatní
49.169 16.728 14
Top