Rozcestník

Místní komunikace – Parkoviště Švehlova

Rekonstrukce parkoviště Švehlova

Aktualizováno dne 05. 3. 2020

Město Šlapanice připravuje zlepšení možnosti parkování při ulici Švehlova. V rámci akce "Parkoviště ulice Švehlova, Šlapanice" bude vybudováno parkoviště za objektem stávajících garáží, čímž dojde ke zvýšení počtu parkovacích míst celkem o 16, z toho 1 stání pro osoby s omezenou schopností pohybu. V současné době je již zpracována projektová dokumentace včetně všech požadovaných vyjádření a podána žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pravomocné rozhodnutí ještě nebylo vydáno z důvodu odvolání účastníka řízení.

Vítězem výběrového řízení se stala firma STRABAG a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha.

Termín

Realizace se předpokládá v měsících 07-12/2019. Může být odložena z důvodu probíhajícího odvolacího řízení. 

Kontaktní osoby MěÚ Šlapanice:

Ing. Dagmar Holasová

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
telefon: 533 304 362
e-mail: holasova@slapanice.cz

Zhotovitelé:

STRABAG a. s.

ODŠTĚPNÝ ZÁVOD MORAVA
Tovární 3
CZ - 620 00 Brno

Fotografie

ZPĚT NA Místní komunikace

STAV PROJEKTU

Zahájení
Záměr / studie
Projektová dokumentace
Výběr zhotovitele
Realizace
Kolaudace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

 • Budovy
 • Cukrovar (ICEC)
 • Cyklodoprava
 • Doprava
 • Chodníky
 • Místní komunikace
 • Odpady
 • Projekty pro MěÚ
 • Školství
 • Volnočasové plochy
 • Zeleň
 • Ostatní
49.169 16.728 14
Top