Rozcestník

Místní komunikace – Parkovací stání na ulicích Husova a Hybešova

Parkovací stání Husova a Hybešova ve Šlapanicích včetně opravy kanalizace ulice Hybešova

Aktualizováno dne 26. 8. 2020

V rámci projektu budou vytvořena nová parkovací stání na nezpevněných plochách podél ulice Hybešova a parkovací stání na vozovce ulice Husova, která bude rozšířena. V ulici Husova bude provedeno odfrézování stávající vozovky, rozšíření na celkovou šířku 7,5m a nová obrusná vrstva v celé šířce. Jedná se o celkovou plochu 960 m2. Plocha rozšíření je 262 m2. Dále bude také opravena dešťová kanalizace na ulici Hybešova, která je pod novými parkovacími plochami. 

Celkem se jedná o 30 stání, z toho 2 budou vyhrazena pro vozidla přepravující osoby těžce tělesně postižené. Změnou stavby před dokončením na ulici Hybešova bylo provedno zvýšení kapacity parkovacích míst a to pomocí parkovacího pruhu.

Práce podle projektové dokumentace jsou dokončeny, dodavatel předal stavbu do užívání. V současné době probíhá předání dokladů zhotovitelem potřebných pro kolaudační řízení.

Práce na výměně obrubníků a nové obrusné vrstvy na ulici Hybešova jsou již dokončeny.

Termín

Práce byly zahájeny v květnu 2019, zhotovitel předal stavbu do užívání v září 2019.

Cena

6.485.000 Kč

Dokumenty

Kontaktní osoby MěÚ Šlapanice:

Zhotovitelé:

SKANSKA a. s.

Křižíkova 682/34a,186 00 Praha 8 - Karlín

Fotografie

ZPĚT NA Místní komunikace

STAV PROJEKTU

Zahájení
Záměr / studie
Výběr zhotovitele
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

  • Budovy
  • Cukrovar (ICEC)
  • Doprava
  • Místní komunikace
  • Školství
  • Veřejná prostranství
  • Životní prostředí
  • Ostatní
49.169 16.728 14
Top