Místní komunikace – Parkovací stání na ulicích Husova a Hybešova

Parkovací stání Husova a Hybešova ve Šlapanicích včetně opravy kanalizace ulice Hybešova

Aktualizováno dne 12. 9. 2019

V rámci projektu budou vytvořena nová parkovací stání na nezpevněných plochách podél ulice Hybešova a parkovací stání na vozovce ulice Husova, která bude rozšířena. V ulici Husova bude provedeno odfrézování stávající vozovky, rozšíření na celkovou šířku 7,5m a nová obrusná vrstva v celé šířce. Jedná se o celkovou plochu 960 m2. Plocha rozšíření je 262 m2. Dále bude také opravena dešťová kanalizace na ulici Hybešova, která je pod novými parkovacími plochami. 

Stavbou dojde k vytvoření 14 podélných parkovacích stání na ulici Husova a 16 stání na ulici Hybešova. Celkem se jedná o 30 stání, z toho 2 budou vyhrazena pro vozidla přepravující osoby těžce tělesně postižené.

Výběrové řízení na akci "Parkovací stání ulice Husova a Hybešova ve Šlapanicích včetně opravy kanalizace ulice Hybešova" vyhrála společnost Skanska a.s. za cenu 5,3 mil. Kč. 

V poslední dekádě května 2019 byly zahájeny stavební práce na vytvoření parkovacích stání na ulicích Husova a Hybešova. Těmito pracemi jsou výrazně omezeny možnosti parkování v těchto ulicích. Podle možností zde lze parkovat v nočních hodinách nejpozději do 7:00 hod. ráno, kdy prostor musí být uvolněn pro pokračování prací. Prosíme proto občany, aby toto omezení akceptovali a sledovali postup prací pro případné omezení pohybu před jejich nemovitostmi. Na ulici Wurmova práce probíhat nebudou, ale provoz zde je obousměrný a bude navíc zatížen dopravou z uzavírky ulice Husova. Děkujeme za trpělivost a pochopení.

Z důvodu realizace nových parkovacích stání na ulicích Husova a Hybešova je v následujících předpokládaných termínech přechodně upraven provoz:

 • 3. 6. - 31. 10. 2019 - na ulici Husova - uzavřena část ulice Husova od křižovatky s ulicí Hybešova po křižovatku s ulicí Wurmova. Objízdná trasa povede ulicí Hybešova a Wurmova, v opačném směru ulicí Wurmova, Hybešova a Jiráskova. Z tohoto důvodu bude také dočasně zákaz zastavení na ulici Wurmova.
  Částečná uzavírka ulice Husova Objízdná trasa
 • 3. 6. - 15. 8. 2019 - etapa 1 - částečná uzavírka ulice Hybešova od křižovatky s ulicí Husova po RD Hybešova č. 9 - levá strana ulice a uzavřený chodník 
  Etapa 1 - částečná uzavírka ulice Hybešova
 • 16. 8. - 31. 10. 2019 - etapa 2 - částečná uzavírka ulice Hybešova od křižovatky s ulicí Husova po RD Hybešova č. 9 - pravá strana ulice 
  Etapa 2 - částečná uzavírka ulice Hybešova

Od středy 5. června 2019 je zastávka seniorbusu dočasně přemístěna z ulice Husova na ulici Hybešova. Dočasná zastávka je označena.

Umístění zastávky seniorbusu

Z důvodu dočasné uzavírky části ulic Husova a Hybešova jsou v těchto ulicích na vyznačených místech umístěny kontejnery na směsný odpad

Umístění kontejnerů na směsný odpad

 

Aktualizace 12. 9. 2019:

Dne 13. 9. 2019 bude provedeno asfaltování ulice Husova. Minimálně 24 hodin musí nový asfalt vychládat, proto bude ulice Husova zcela uzavřena minimálně do pondělí 16. 9. 2019.

Ulice Hybešova je z hlediska opravy dešťové kanalizace a vybudování parkovacích stání dokončena a připravuje se předávací řízení.

V záměru města je na ulici Hybešova provést také výměnu obrubníků, vyfrézování poškozené obrusné vrstvy a zaasfaltování nové obrusné vrstvy.

 

Zhotovitel: SKANSKA

Termín

Zahájení prací v druhé polovině května 2019.

Cena

6.485.000 Kč

Dokumenty

Fotografie

Kontaktní osoby MěÚ Šlapanice:

Ing. Jaroslav Leplt

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
telefon: 533 304 399
e-mail: leplt@slapanice.cz

ZPĚT NA Místní komunikace

STAV PROJEKTU

Zahájení
Záměr / studie
Výběrové řízení
Projektová dokumentace
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

 • Budovy
 • Cukrovar (ICEC)
 • Cyklodoprava
 • Doprava
 • Chodníky
 • Místní komunikace
 • Odpady
 • Projekty pro MěÚ
 • Školství
 • Volnočasové plochy
 • Zeleň
 • Ostatní

Informace k ochraně osobních údajů

49.169 16.728 14
Top