Místní komunikace – Parkovací stání na ulicích Husova a Hybešova

Parkovací stání Husova a Hybešova ve Šlapanicích včetně opravy kanalizace ulice Hybešova

Aktualizováno dne 18. 6. 2019

V rámci projektu budou vytvořena nová parkovací stání na nezpevněných plochách podél ulice Hybešova a parkovací stání na vozovce ulice Husova, která bude rozšířena. V ulici Husova bude provedeno odfrézování stávající vozovky, rozšíření na celkovou šířku 7,5m a nová obrusná vrstva v celé šířce. Jedná se o celkovou plochu 960 m2. Plocha rozšíření je 262 m2. Dále bude také opravena dešťová kanalizace na ulici Hybešova, která je pod novými parkovacími plochami. 

Stavbou dojde k vytvoření 14 podélných parkovacích stání na ulici Husova a 16 stání na ulici Hybešova. Celkem se jedná o 30 stání, z toho 2 budou vyhrazena pro vozidla přepravující osoby těžce tělesně postižené.

Výběrové řízení na akci "Parkovací stání ulice Husova a Hybešova ve Šlapanicích včetně opravy kanalizace ulice Hybešova" vyhrála společnost Skanska a.s. za cenu 5,3 mil. Kč. 

V poslední dekádě května 2019 byly zahájeny stavební práce na vytvoření parkovacích stání na ulicích Husova a Hybešova. Těmito pracemi jsou výrazně omezeny možnosti parkování v těchto ulicích. Podle možností zde lze parkovat v nočních hodinách nejpozději do 7:00 hod. ráno, kdy prostor musí být uvolněn pro pokračování prací. Prosíme proto občany, aby toto omezení akceptovali a sledovali postup prací pro případné omezení pohybu před jejich nemovitostmi. Na ulici Wurmova práce probíhat nebudou, ale provoz zde je obousměrný a bude navíc zatížen dopravou z uzavírky ulice Husova. Děkujeme za trpělivost a pochopení.

Z důvodu realizace nových parkovacích stání na ulicích Husova a Hybešova je v následujících předpokládaných termínech přechodně upraven provoz:

 • 3. 6. - 31. 10. 2019 - na ulici Husova - uzavřena část ulice Husova od křižovatky s ulicí Hybešova po křižovatku s ulicí Wurmova. Objízdná trasa povede ulicí Hybešova a Wurmova, v opačném směru ulicí Wurmova, Hybešova a Jiráskova. Z tohoto důvodu bude také dočasně zákaz zastavení na ulici Wurmova.
  Částečná uzavírka ulice Husova Objízdná trasa
 • 3. 6. - 15. 8. 2019 - etapa 1 - částečná uzavírka ulice Hybešova od křižovatky s ulicí Husova po RD Hybešova č. 9 - levá strana ulice a uzavřený chodník 
  Etapa 1 - částečná uzavírka ulice Hybešova
 • 16. 8. - 31. 10. 2019 - etapa 2 - částečná uzavírka ulice Hybešova od křižovatky s ulicí Husova po RD Hybešova č. 9 - pravá strana ulice 
  Etapa 2 - částečná uzavírka ulice Hybešova

Od středy 5. června 2019 je zastávka seniorbusu dočasně přemístěna z ulice Husova na ulici Hybešova. Dočasná zastávka je označena.

Umístění zastávky seniorbusu

Z důvodu dočasné uzavírky části ulic Husova a Hybešova jsou v těchto ulicích na vyznačených místech umístěny kontejnery na směsný odpad

Umístění kontejnerů na směsný odpad

Zhotovitel: SKANSKA

Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Leplt, e-mail: leplt@slapanice.cz 

Termín

Zahájení prací v druhé polovině května 2019.

Cena

6.485.000 Kč

Dokumenty

Fotografie

ZPĚT NA Místní komunikace

STAV PROJEKTU

Zahájení
Záměr / studie
Výběrové řízení
Projektová dokumentace
Realizace
Kolaudace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

 • Budovy
 • Cukrovar (ICEC)
 • Cyklodoprava
 • Doprava
 • Chodníky
 • Místní komunikace
 • Odpady
 • Projekty pro MěÚ
 • Školství
 • Volnočasové plochy
 • Zeleň
 • Ostatní

Informace k ochraně osobních údajů

49.169 16.728 14
Top