Rozcestník

Místní komunikace – Chodník Těsnohlídkova

Rekonstrukce chodníků města Šlapanice a Bedřichovice

Aktualizováno dne 19. 8. 2021

Oprava chodníku na pravé straně ulice Těsnohlídkova od křižovatky s ul. Sušilovou směrem k ul. Nad Zámkem.

 

Výměra:         

délka chodníku:          120 m     

plocha chodníku:       180 m2        

plocha vjezdů:            60 m2         

obrubníky zahradní:   předpoklad 180 bm       

silniční obrubníky:     předpoklad 60 bm

 

Výkop staré skladby chodníku, odvoz a likvidace výkopku a suti, vybudování podkladních i nášlapných vrstev a obrubníku, úprava okolního terénu zasažená pracemi souvisejícími s rekonstrukcí, úklid staveniště. Ukončení chodníku u křižovatek komunikací bude provedeno jako bezbariérové (snížení obrubníku i nášlapných vrstev). U chodníků přiléhající k nemovitostem bude na jejich rozhraní vložena nopová folie.

Zhotovitel je po celou dobu prací na příslušném úseku povinen zajistit bezpečný přístup pro obyvatele nemovitostí.

Rekonstrukci chodníků v roce 2019 bude na základě proběhlého výběrového řízení realizovat Ing. Karel Bartušek, DiS. 

Termín

po předání staveniště od společnosti Eon, bude do 30 dnů realizována oprava chodníku.

Dokumenty

Kontaktní osoby MěÚ Šlapanice:

Fotografie

ZPĚT NA Místní komunikace

STAV PROJEKTU

Zahájení
Záměr / studie
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

  • Budovy
  • Cukrovar (ICEC)
  • Doprava
  • Místní komunikace
  • Školství
  • Veřejná prostranství
  • Životní prostředí
  • Ostatní
49.169 16.728 14
Top