Rozcestník

Budovy – Úprava dvorního traktu městského úřadu Šlapanice

Aktualizováno dne 31. 8. 2023

Předmětem projektu je přístavba ve dvoře budovy Městského úřadu Šlapanice, která nahradí stávající přístavbu z 90. let. Účel přístavby zůstane stejný, tj. vytvoření krytého vstupu do úřadu ze zadní strany a zároveň umožňující přístup k obslužným místnostem v přízemí jižního křídla budovy. Příjezd a vstup na pozemek je zachován na jihozápadní straně pozemku. Součástí návrhu je i nové řešení zpevněných ploch celého vnitrobloku a kultivace zeleně. V současné době zpevněná plocha dvoru slouží k neorganizovanému parkování cca 7 aut, návrh počítá s novou organizací parkování a vytvoření celkem 9 parkovacích stání. Bylo realizováno výběrové řízení a dne 3. 5. 2023 bylo předáno staveniště vybranému zhotoviteli stavby. 

Termín

5/2023 předání staveniště, demolice

6/2023 demolice, zemní práce

dokončení: listopad 2023

Cena

4 692 380,- Kč 

Kontaktní osoby MěÚ Šlapanice:

Ing. Hana Strnadová

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
telefon: 533 304 343
e-mail: strnadova@slapanice.cz

Zhotovitelé:

DEST Morava s.r.o.

1. Máje 180, 676 02 Moravské Budějovice

Fotografie

ZPĚT NA Budovy

STAV PROJEKTU

Zahájení
Záměr / studie
Výběr zhotovitele
Realizace
Akceptace / převzetí
Uzavření
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

  • Budovy
  • Cukrovar (ICEC)
  • Doprava
  • Místní komunikace
  • Školství
  • Veřejná prostranství
  • Životní prostředí
  • Ostatní
49.169 16.728 14
Top