Rozcestník

Budovy – Rekonstrukce hasičky - projekt odložen

Aktualizováno dne 28. 3. 2022

Ve středu 2. června 2021 schválila rada města smlouvu na vyhotovení projektové dokumentace na přestavbu hasičské zbrojnice. Nejprve byla plánována rekonstrukce původní budovy s nástavbou. 

Bohužel stavebně technický průzkum stávajícího objektu a geotechnické vyjádření k únosnosti zemin ukázalo, že úprava objektu v požadovaném rozsahu není možná. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že stávající objekt bude odstraněn a na jeho místě bude vystavěn objekt nový. Pokud proběhne povolovací, schvalovací řízení a výběrové řízení na dodavatele podle plánovaného harmonogramu, předpokládáme zahájení stavby ve 2. pololetí 2022. Délka stavby je plánována zhruba na jeden rok.
 
Na sklonku roku 2021 bylo s ohledem na vysoké náklady a akceschopnost od realizace nové hasičské zbrojnice prozatím upuštěno.

ZPĚT NA Budovy

STAV PROJEKTU

Zahájení
Záměr / studie
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

  • Budovy
  • Cukrovar (ICEC)
  • Doprava
  • Místní komunikace
  • Školství
  • Veřejná prostranství
  • Životní prostředí
  • Ostatní
49.169 16.728 14
Top