Odpady

Tomáš Faron 15. 04. 2019

Vážený pane Farone,
děkujeme Vám za Váš přístup a úklid u kontejnerů. Město připravuje úpravu kontejnerových míst na sídlišti Brněnská, která by měla zlepšit situaci s uspořádáním i celkovou kapacitou kontejnerů na tříděný odpad. Na Vámi zmiňované místo není nyní možné umisťovat další kontejner a bohužel je toto místo využíváno a přeplňováno jinými osobami než jsou obyvatelé bytového domu, pro které je místo určeno. Prosíme, abyste v případě naplnění kontejneru využili nejbližší místo mezi domy č. 90 a 96. Děkujeme za pochopení.

Mgr. Michal Klaška, místostarosta města Šlapanice 16. 04. 2019

Občan 19. 02. 2019

Informace o svozových dnech naleznete na městském webu: https://www.slapanice.cz/komunalni-odpad/. Svozová firma vyveze pouze ty popelnice, které jsou ve svozový den vyneseny ven z přístřešků. To je jednoznačný signál posádce vozu, že popelnice je určena k vývozu. Popelnice, které zůstanou uvnitř přístřešku, nebudou vyvezeny. Toto se netýká přístřešků na kontejnery u bytových domů. Svozová společnost účtuje městu každou obslouženou popelnici. Pokud je zaplněná ve svozový den jen částečně, je proto pro město žádoucí ji nenechat vyvést. Svozová společnost má pokyn poloprázdné popelnice nesvážet.

Dalibor Martišek 19. 02. 2019

Pavel Zmeškal 20. 12. 2018

Dobrý den, delší pauza mezi svozy vzniká přechodem mezi svozovými firmami. Podnět jsme vyhodnotili tak, že se mimořádný svoz konat nebude, protože to lze zvládnout dle navrženého režimu. Papíry se celkově svážejí méně než plasty, které měly svoz 27. 12. 2018. Směsný komunální odpad pak proběhl už 31. 12. 2018 a 1. 1. 2019. Občanům jsou po celou dobu k dispozici sběrná místa a v pracovních dnech také sběrná střediska (provozní doba viz http://www.sateso.cz/SatesoIndex.html). Děkujeme za dotaz.

Michaela Trněná 04. 01. 2019

Občan 04. 10. 2018

Svozový kalendář se týká odvozu pytlů s tříděným odpadem od domácností. Kontejnery z veřejných sběrných hnízd se sváží každý týden, a to: úterý: sklo, středa až čtvrtek: plast, pátek: papír. Žádost o přistavení nových kontejnerů k bytovým domům na ul. Švehlova byla podána. 

Dalibor Martišek 04. 10. 2018

Občan 31. 08. 2018

Z hygienických důvodů se pytle zpět do oběhu nevrací.

 

Dalibor Martišek 31. 08. 2018

Občan 31. 08. 2018

Po individuální domluvě zasíláme pytle i kódy již teď. Např. pro občany, kteří dojíždí daleko do zaměstnání a z časových důvodů se nemohou stavit na úřadě.

 

Dalibor Martišek 31. 08. 2018

Občan 31. 08. 2018

Město Šlapanice uzavřelo se společností ISNO IT, s. r. o. (poskytovatelem systému) smlouvu o zpracování osobních údajů, která zakotvuje postavení města Šlapanice jako správce, společnost ISNO IT, s. r. o. jako zpracovatele těchto osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště (včetně PSČ) a popisné údaje v rozsahu potřebném pro výpočet Úlevy na poplatku. A to za účelem realizace MESOH (Motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství), který město zavedlo na základě smlouvy č. 0082/2017. Ochrana osobních údajů je následně upravena smlouvou č. 0094/2017. Kromě toho může občan zadat do svého odpadového účtu v MESOHu e-mail a telefonní číslo, což jsou osobní údaje nad rámec této smlouvy, proto je společnost ISNO IT, s. r. o. v této pozici správcem. Společnost ISNO IT, s. r. o. tyto údaje používá především pro realizaci osvětové kampaně (videa o tom, jak se třídí atd.), což podle právníků je ono obchodní a marketingové využití, pro které lze s osobními údaji legálně nakládat. (Nemáme ale žádné zprávy o tom, že by občanům psali nebo volali.) Pokud občan edituje údaje o své osobě, systém po něm vyžaduje souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Pokud občan edituje údaje někoho jiného, vyžaduje systém čestné prohlášení, že osoba, jejíž údaje občan edituje, souhlasí s ochranou osobních údajů, a to z důvodu, že není možné v danou chvíli zjistit, kdo v rámci stanoviště (manžel, manželka, dítě) údaje edituje, proto se musí vzájemně poučit.

Dalibor Martišek 31. 08. 2018

Občan 24. 08. 2018

NE. Je to možnost navíc a je dobrovolná. Občané, pro které je pohodlnější nosit tříděný odpad do veřejných kontejnerů, mohou tak činit i nadále. Pytlový sběr je jen další možností jak třídit.


Dalibor Martišek 31. 08. 2018

Občan 24. 07. 2018

Vánoční stromky je možné odložit ve dvou sběrných dvorech na Dlouhé a Zemědělské ulici. Pro občany, kteří tuto možnost nemají, zajistilo odvoz Sateso.

Dalibor Martišek 24. 07. 2018

Občan 24. 07. 2018

Přes zimu zůstávají pouze velké hnědé kontejnery společnosti SATESO, ostatní kontejnery na bioodpad svozová služba na zimu odváží.

Dalibor Martišek 24. 07. 2018

Občan 24. 07. 2018

Pokud se jedná o čistý popel jen ze dřeva bez zbytků z jiných druhů odpadů, pak může být uložen do bioodpadu.

Dalibor Martišek 24. 07. 2018

Občan 24. 07. 2018

NE. Není to povinnost, ale možnost. Můžete si zde např. kontrolovat množství vyprodukovaných a vytříděných odpadů připadající na vaši domácnost. Pokud si přejete zkontrolovat svozy, nebo provést na svém odpadovém účtu nějaký úkon, a z nějakého důvodu se nechcete nebo nemůžete přihlašovat, kontaktujte p. Martiška.

Dalibor Martišek 24. 07. 2018

Občan 24. 07. 2018

ANO. Po vyhodnocení ročního období po zavedení pytlového sběru je však možné, že dojde k úpravě počtu jednotlivých kontejnerů, ne však jejich zrušení.

Dalibor Martišek 24. 07. 2018

Občan 24. 07. 2018

ANO. Díky čárovým kódům má město lepší přehled o „tocích" odpadů. Nalepení kódu je nutné rovněž proto, abychom mohli svoz odpadů upravit s ohledem na zapojení se občanů v různých částech města. Nalepením kódu také získáte přehled o vaší produkci a třídění odpadů.

Dalibor Martišek 24. 07. 2018