Rozcestník

Zeleň – „Staré“ sídliště Brněnská

Revitalizace zelně v intravilánu města Šlapanice II. - sídliště Brněnská

Aktualizováno dne 17. 5. 2021

Předmětem projektu je revitalizace zeleně v okolí "starého" sídliště při ulici Brněnská. Mezi šesti jednotlivými bytovými domy se nachází veřejná prostranství šířky 20 - 25 m. Zeleň na těchto prostranstvích byla v minulosti většinou založena obyvateli bytových domů. Na základě vyhodnocení provozní bezpečnosti a zdravotního stavu dřevin bylo navrženo kácení dřevin ve špatném zdravotním stavu, ošetření ponechaných dřevin různým typem řezu, nové výsadby stromů, solitérních keřů a skupin keřů.

Název operačního programu:                                Operační program Životní prostředí

Číslo projektu:                                                         CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_060/0006103

Celková částka výdajů:                                           554 030 Kč

Dotace EFRR:                                                           215 917 Kč

Zhotovitel:                                                                  Ekostavby Brno, a. s.

Termín

realizace 9/2017 - 4/2018

následná péče vysoutěženou firmou 5/2018 - 5/2021

následná péče Správy nemovitostí města Šlapanice 2021 - 2031

Dokumenty

Fotografie

ZPĚT NA Zeleň

STAV PROJEKTU

Zahájení
Projektová dokumentace
Žádost o dotaci
Realizace
Akceptace / převzetí
Následná péče
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

 • Budovy
 • Cukrovar (ICEC)
 • Cyklodoprava
 • Doprava
 • Chodníky
 • Místní komunikace
 • Odpady
 • Projekty pro MěÚ
 • Školství
 • Volnočasové plochy
 • Zeleň
 • Ostatní
49.169 16.728 14
Top