Rozcestník

Volnočasové plochy – Parčík Čechova/Švehlova

Aktualizováno dne 06. 9. 2018

Parčík byl v Manuálu tvorby veřejných prostranství města Šlapanice vytipován jako tzv. "malé místo". Veřejné prostranství menšího rozsahu, které si zaslouží větší pozornost pro svůj význam pro každodenní život ve městě. 

Autor návrhu: Ing. arch. Petr Buryška (Spolek šlapanických architektů)

Autor mobiliáře: Bc. Šimon Kiriakovsky

Cena

Soukromý donátor: 78 000,- Kč
Nadace VIA: 68 000,- Kč
Náklady města: 103 000,- Kč

Fotografie

ZPĚT NA Volnočasové plochy

STAV PROJEKTU

Zahájení
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

 • Budovy
 • Cukrovar (ICEC)
 • Cyklodoprava
 • Doprava
 • Chodníky
 • Místní komunikace
 • Odpady
 • Projekty pro MěÚ
 • Školství
 • Volnočasové plochy
 • Zeleň
 • Ostatní
49.169 16.728 14
Top