Rozcestník

Projekty pro MěÚ – Zvýšení efektivnosti procesů

Zvýšení efektivnosti procesů a řízení ekonomiky na MěÚ Šlapanice – výzva č. 53

Aktualizováno dne 03. 10. 2018

Projekt směřuje k naplnění vize Města Šlapanice – plnit a vykonávat efektivně úkoly a činnosti v oblasti samostatné a přenesené působnosti veřejné správy při zachování bezpečnosti informací.

Hlavním cílem projektu je zavedení funkčního systému řízení, který prokazatelně podpoří zpětnou vazbu a umožní trvalé kontinuální zlepšování. Kritériem pro výběr systému řízení je dosažení měřitelnosti v rámci zavedeného systému řízení umožňujícího naplnění samosprávných cílů - především spokojenosti občanů při zajištění udržitelného rozvoje města a naplňování státosprávních cílů, tj. zajišťování efektivity činností, snižování nákladů a také profesionalizace lidských zdrojů. Výše stanovených cílů chceme dosáhnout zavedením nových informačních nástrojů, vytvořením komplexního procesního modulu úřadu a jeho zapracováním do integrovaného systému managementu podle ISO 9001 a ISO 27001.

Největší změny se budou odehrávat v oblasti zdokonalení ekonomického systému úřadu, identifikace procesů a jejich měřitelnosti, automatizace měření a motivace pracovníků. Cílovou skupinou projektu je 160 pracovníků MěÚ Šlapanice, částečně v návaznosti na procesy v obcích našeho správního obvodu.

Název operačního programu:                                                    Lidské zdroje a zaměstnanost
Stav projektu k 26.07.2010:   Projektová žádost splnila podmínky přijatelnosti. V červenci 2010 byl podepsán právní akt Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Stav projektu k 31.12.2011:   Projekt byl v plném rozsahu realizován a je připravována závěrečná zpráva pro poskytovatele dotace. Projekt byl ukončen.

 

Tisková zpráva k ukončení projektu „Zvýšení efektivnosti procesů a řízení ekonomiky na MěÚ Šlapanice“ spolufinancovaného z Evropského strukturálního fondu, operační program Lidské zdroje a zaměstnanost.

Termín

Termín realizace projektu:  

01. 07. 2010 do 31. 12. 2011

Cena

Celková finanční částka projektu:

z toho:

9.994.772,16 Kč

85 % dotace (prostředky ESF):

15 % spoluúčast obce ve výši:

                                

8.495.556,33 Kč

1.499.215,83 Kč

ZPĚT NA Projekty pro MěÚ

STAV PROJEKTU

Zahájení
Záměr / studie
Schválení
Výběrové řízení
Realizace
Akceptace / převzetí
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

 • Budovy
 • Cukrovar (ICEC)
 • Cyklodoprava
 • Doprava
 • Chodníky
 • Místní komunikace
 • Odpady
 • Projekty pro MěÚ
 • Školství
 • Volnočasové plochy
 • Zeleň
 • Ostatní
49.169 16.728 14
Top