Rozcestník

Projekty pro MěÚ – Urbanisticko-dopravní studie

Urbanisticko-dopravní studie města Šlapanice

Aktualizováno dne 09. 11. 2020

Urbanisticko-dopravní studie města Šlapanice je koncepční studií, která slouží jako podklad pro další stupně projektových dokumentací, dále jako podklad pro rozhodování v rámci investičních záměrů města, ale i jiných dotčených orgánů.

Studie je zadána na základě Akčního plánu 2020 – 2021 v rámci Strategického plánu rozvoje města Šlapanice 2020 – 2025. Zadání bylo zpracováno Komisí územního rozvoje města Šlapanice a schváleno Radou města Šlapanice dne 8. 1. 2020.

 

Urbanisticko-dopravní studie je komplexní strategický nástroj sloužící ke kontinuálnímu a ucelenému rozvoji města a bude rozdělen do 3 části sledujících své dílčí cíle:

Základní koncepce rozvoje: Cílem je vypracování návrhu směřování rozvoje města, který řeší všechny vrstvy celku sídla a je tak podkladem pro podrobnější ÚPD, definuje rámce pro Generely lokalit, ale např. i doporučení pro vydávání obecně závazných vyhlášek.

Generely lokalit: Cílem je vypracování návrhů upřesňujících rozvoj jednotlivých lokalit zejména z pohledu městských investic – systémového řešení veřejných prostranství a koordinace městských staveb. Smyslem je definice rámců pro zadávání jednotlivých projektů.

Principy tvorby veřejných prostranství a vybavenosti: Cílem je vypracování podpůrného metodického nástroje sledujícího podstatné aspekty tvorby v rámci veřejných investic. Materiál bude reflektovat obecné trendy definicí příkladů konkrétních řešení vhodných pro místní kontext.

Termín

výběr zpracovatele 01-02/2020

zpracování studie 05/2020 až 06/2021

Kontrolní dny průběhu relizace: 11. 5., 8. 6., 13. 7. a 21. 9. 2020 

Kontaktní osoby MěÚ Šlapanice:

Ing. Hana Strnadová

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
telefon: 533 304 343
e-mail: strnadova@slapanice.cz

Zhotovitelé:

gogolák + grasse s.r.o.

 Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4

ZPĚT NA Projekty pro MěÚ

STAV PROJEKTU

Zahájení
Záměr / studie
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

 • Budovy
 • Cukrovar (ICEC)
 • Cyklodoprava
 • Doprava
 • Chodníky
 • Místní komunikace
 • Odpady
 • Projekty pro MěÚ
 • Školství
 • Volnočasové plochy
 • Zeleň
 • Ostatní
49.169 16.728 14
Top