Rozcestník

Projekty pro MěÚ – Government v obcích

Government v obcích - Czech POINT – kontaktní místo - výzva č. 02

Aktualizováno dne 03. 10. 2018

Městský úřad Šlapanice zřídil v roce 2009 další kontaktní místo veřejné správy – pracoviště Czech POINT v budově Brno, Opuštěná 9/2. Tento projekt byl financován z prostředků strukturálního fondu ERDF prostřednictvím Integrovaného operačního programu a z prostředků městského rozpočtu.

Cílem tohoto projektu byla modernizace územní veřejné správy prostřednictvím rozvoje informační společnosti tak, aby došlo ke zvýšení kvality veřejných služeb. Prostřednictvím technologických sítí, datové základny a komunikačních systémů se podařilo dosáhnout rychlejšího a spolehlivějšího poskytování veřejných služeb nejširší veřejnosti. Bylo umožněno občanům a podnikatelským subjektům jednoduše a rychle komunikovat s úřady územní veřejné správy.

Uskutečněním tohoto projektu naplňuje MěÚ Šlapanice strategii: Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby.

Název operačního programu: Zavádění ICT v územní veřejné správě – Cíl Konvergence
Stav projektu k 26.07.2010: Projekt byl ukončen.

Termín

Termín realizace projektu: 25. 03. 2009 – 31. 10. 2009

Cena

Celková finanční částka projektu:
93.927 Kč
z toho:
85 % příspěvek Společenství (ERDF):

15 % spoluúčast obce ve výši:

 
79.837 Kč

14.090 Kč

ZPĚT NA Projekty pro MěÚ

STAV PROJEKTU

Zahájení
Záměr / studie
Schválení
Výběrové řízení
Realizace
Akceptace / převzetí
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

 • Budovy
 • Cukrovar (ICEC)
 • Cyklodoprava
 • Doprava
 • Chodníky
 • Místní komunikace
 • Odpady
 • Projekty pro MěÚ
 • Školství
 • Volnočasové plochy
 • Zeleň
 • Ostatní
49.169 16.728 14
Top