Projekty pro MěÚ – Aktualizace Strategického plánu rozvoje města

Zpracování aktualizace Strategického plánu rozvoje města Šlapanice z 01/2014 na období do roku 2025

Aktualizováno dne 27. 8. 2019

Město Šlapanice má zpracovaný Strategický plán rozvoje města do roku 2020, schválený zastupitelstvem města dne 29. 1. 2014. Zpracovaný dokument obsahuje analytickou a návrhovou část viz dokument na webových stránkách města Šlapanice https://www.slapanice.cz/strategicky-plan-rozvoje-mesta.

Cílem projektu je aktualizovat údaje v tomto dokumentu, provést srovnání s jinými městy Jihomoravského kraje podobné velikosti a zpracovat dotazníkové šetření týkající se pohledu občanů na jednotlivé oblasti života v obci.

Další částí projektu by měla být strategická vize, akční plán a určení programových střednědobých priorit města.

Zpracovatelem projektu je firma AQE advisors, a.s.

V rámci projektu proběhlo od 7. 6. do 30. 6. 2019 dotazníkové šetření. Vyplněný dotazník, který byl přílohou Šlapanického zpravodaje 3/2019, mohli občané odevzdat do označeného boxu na podatelně MěÚ Šlapanice. Zde si mohli také v případě potřeby vyzvednout další výtisk. Dotazník bylo možno vyplnit i elektronicky.

V první polovině července proběhlo elektronické dotazníkové šetření u podnikatelských subjektů. 

Nyní probíhá vyhodnocení získaných dat z dotazníků, zpracovává se analytická část a připravuje část návrhová.

Termín

4/2019 - 12/2019

Dotazníkové šetření: 7. 6. až 30. 6. 2019

Úvodní setkání pracovních skupin: 18. 6. až 20. 6. 2019

Dotazníkové šetření u podnikatelských subjektů: 28. 6. až 14. 7. 2019

Další setkání pracovních skupin: 10. 9. až 12. 9. 2019

Veřejné projednání: říjen 2019

ZPĚT NA Projekty pro MěÚ

STAV PROJEKTU

Zahájení
Záměr / studie
Výběrové řízení
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

 • Budovy
 • Cukrovar (ICEC)
 • Cyklodoprava
 • Doprava
 • Chodníky
 • Místní komunikace
 • Odpady
 • Projekty pro MěÚ
 • Školství
 • Volnočasové plochy
 • Zeleň
 • Ostatní

Informace k ochraně osobních údajů

49.169 16.728 14
Top