Cyklodoprava

Jindřich Votoupal 04. 09. 2019

Dobrý den, v rámci cyklostezky Šlapanice - Brno je schváleno vyústění na Tuřance (u silnice na kraji zástavby Brněnských Polí), cyklostezka vede po opačné straně trati a další úseky plánovány nyní nejsou. V této oblasti kolem trati město vlastní jen část pozemků, ostatní mají jiné majitele. Asfaltovat další "polní cesty" však nyní nechceme a s ohledem na množství jiných investičních akcí ani nepřipravujeme. Dobrovolný svazek obcí (DSO) Šlapanicko, který realizuje současnou cyklostezku, má v projektové přípravě úseky okolo dalších obcí, taktéž tedy kapacitně nebude další úseky ve Šlapanicích zatím dále řešit. Děkujeme za pochopení. 

Oddělení pro komunikaci s veřejností 12. 09. 2019

Svoboda 02. 09. 2019

Cyklostezka mezi Šlapanicemi a Brnem - Slatinou je nyní ve fázi výstavby. Zahájena byla 2. 7. 2019 přípravnými pracemi ve směru od Slatiny, předpokládaná délka trvání výstavby je 30 týdnů. Další informace naleznete na projektové stránce: https://projekty.slapanice.cz/cyklodoprava/cyklostezka-slapanice-brno/

U rekonstrukce silnice mezi Brnem a Šlapanicemi aktuálně probíhá výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace opravy silnice. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje (SÚS JMK) uvedla, že k realizaci by mělo dojít v příštím roce (tj. 2020).

Pozn.: Most přes dálnici D1 není součástí opravy silnice mezi Brnem a Šlapanicemi. Bude se opravovat v rámci rozšíření dálnice D1 na trojpruh, údaje z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) uvádí rok 2025. 

Oddělení pro komunikaci s veřejností 12. 09. 2019

Občan 24. 07. 2018

Cyklostezka nebude vedena kolem silnice, ale kolem trati. Tato bude sice o něco delší, ale není nutné překonávat značný výškový rozdíl. Kolem silnice hrozí nebezpečí střetu s vozidly a musel by se upravit také most přes dálnici. Chodník do Slatiny kolem silnice se neuvažuje jednak z bezpečnostních důvodů a pak nákladů na vybudování a údržby takové stavby. Rozšíření vozovky je zcela v kompetenci JMK, nikoliv města, které se alespoň snaží o zajištění její opravy.

Oddělení pro komunikaci s veřejností 24. 07. 2018