Odpady

Od 1. 1. 2019 došlo ke změně svozové společnosti ve městě. Nově zajišťuje svoz a likvidaci odpadů společnost KTS EKOLOGIE s.r.o. včetně zajištění pytlového sběru od nemovitostí. 

Změny v režimu svozu odpadů od 1. 1. 2019:

 • svoz komunálního odpadu probíhá vždy v pondělí a úterý (rozdělení ulic níže, také viz mapka)
 • pytle se separovanými plasty nebo papírem není nutné označovat čárovým kódem
 • svoz pytlů probíhá ve středu viz svozový kalendář, papír jen 1× za 4 týdny
 • hnědé plastové kontejnery (bioodpad) jsou umístěny celoročně 

Svoz kontejnerů s tříděným odpadem:

plast: 1x týdně, z toho v lichý týden ve středu, v sudý týden ve čtvrtek
papír: 1x týdně, z toho v sudý týden ve středu, v lichý týden ve čtvrtek
sklo: 1x za dva týdny, vždy v sobotu
bioodpad: 1x za dva týdny, v případě potřeby zajišťuje mimořádný svoz společnost Sateso.
Na letní sezónu roku 2019 je sjednán mimořádný svoz bioodpadu 1x týdně.

Od 28. 3. jsou na sběrných místech umístěny bílé kontejnery na čiré sklo. Zelené kontejnery jsou ponechány na stávajících místech a budou sloužit pouze pro odkládání skla barevného.

Žádáme občany, aby si vynášeli popelnici ke svozu pouze pokud je zcela zaplněná.

Rozdělení ulic pro svoz komunálního odpadu

Pondělí

8. května; Akátová; Brněnská (bytové domy 85–105); Brněnská Pole; Čechova; Dlouhá; Husova; Hybešova; Jana Dvořáka; Janáčkova; Jiráskova; Jiříkovská; Jungmannova; Karla Čapka; Kobylnická; Kosmákova; Lidická; Nádražní; Ponětovská; Příční; Smetanova; Svatojánské nám. 1–12, 14–16, 18–22; Štefánikova; Švehlova; Tyršova; Václavská; Vrchlického; Wurmova; Zemědělská

Úterý

Bedřichovice (celé); B. Němcové; Bedřichovická; Bezručova; Brněnská (mimo bytové domy 85–105); Bří Mrštíků; Havlíčkova; Hrabalova; Hrubínova; Hřbitovní; Janská; Kalvodova; Kollárova; Komenského; Masarykovo nám.; Na Poříčí; Na Zahrádkách; Nad Zámkem; Nerudova; Palackého; Pod Žurání; Riegrova; Seifertova; Slunná; Starý Dvůr; Sušilova; Svatojánské nám. 13, 17; Těsnohlídkova; Za Humny; Zámečnické nám.

Rozdělení ulic pro svoz komunálního odpadu - mapa [JPG 527.27 kB]

Vložit dotaz tužka

 • Budovy
 • Cukrovar (ICEC)
 • Cyklodoprava
 • Doprava
 • Chodníky
 • Místní komunikace
 • Odpady
 • Projekty pro MěÚ
 • Školství
 • Volnočasové plochy
 • Zeleň
 • Ostatní

Informace k ochraně osobních údajů

49.169 16.728 14
Top