Odpady

Od 1. 1. 2019 došlo ke změně svozové společnosti ve městě. Nově zajišťuje svoz a likvidaci odpadů společnost KTS EKOLOGIE s.r.o. včetně zajištění pytlového sběru od nemovitostí. 

Změny v režimu svozu odpadů od 1. 1. 2019:

 • svoz komunálního odpadu probíhá vždy v pondělí a úterý (rozdělení ulic níže, také viz mapka)
 • pytle se separovanými plasty nebo papírem není nutné označovat čárovým kódem
 • svoz pytlů probíhá ve středu viz svozový kalendář, papír jen 1× za 4 týdny
 • hnědé plastové kontejnery (bioodpad) jsou umístěny celoročně 

Svoz kontejnerů s tříděným odpadem:

plast: 1x týdně, z toho v lichý týden ve středu, v sudý týden ve čtvrtek
papír: 1x týdně, z toho v sudý týden ve středu, v lichý týden ve čtvrtek
sklo: 1x za dva týdny, vždy v sobotu
bioodpad: 1x za dva týdny, v případě potřeby zajišťuje mimořádný svoz společnost Sateso.

Od 28. 3. jsou na sběrných místech umístěny bílé kontejnery na čiré sklo. Zelené kontejnery jsou ponechány na stávajících místech a budou sloužit pouze pro odkládání skla barevného.

Žádáme občany, aby si vynášeli popelnici ke svozu pouze pokud je zcela zaplněná.

Rozdělení ulic pro svoz komunálního odpadu

Pondělí

8. května; Akátová; Brněnská (bytové domy 85–105); Brněnská Pole; Čechova; Dlouhá; Husova; Hybešova; Jana Dvořáka; Janáčkova; Jiráskova; Jiříkovská; Jungmannova; Karla Čapka; Kobylnická; Kosmákova; Lidická; Nádražní; Ponětovská; Příční; Smetanova; Svatojánské nám. 1–12, 14–16, 18–22; Štefánikova; Švehlova; Tyršova; Václavská; Vrchlického; Wurmova; Zemědělská

Úterý

Bedřichovice (celé); B. Němcové; Bedřichovická; Bezručova; Brněnská (mimo bytové domy 85–105); Bří Mrštíků; Havlíčkova; Hrabalova; Hrubínova; Hřbitovní; Janská; Kalvodova; Kollárova; Komenského; Masarykovo nám.; Na Poříčí; Na Zahrádkách; Nad Zámkem; Nerudova; Palackého; Pod Žurání; Riegrova; Seifertova; Slunná; Starý Dvůr; Sušilova; Svatojánské nám. 13, 17; Těsnohlídkova; Za Humny; Zámečnické nám.

Rozdělení ulic pro svoz komunálního odpadu - mapa [JPG 527.27 kB]

Vložit dotaz tužka

 • Budovy
 • Cukrovar (ICEC)
 • Cyklodoprava
 • Doprava
 • Chodníky
 • Místní komunikace
 • Odpady
 • Projekty pro MěÚ
 • Školství
 • Volnočasové plochy
 • Zeleň
 • Ostatní

Informace k ochraně osobních údajů

49.169 16.728 14
Top