Rozcestník

Doprava – Příjezdová cesta na vlakovou zastávku - Švehlova

"Zpevnění účelové komunikace Švehlova – vlaková zastávka"

Aktualizováno dne 05. 3. 2020

Město připravuje přístupovou komunikaci, která je plánována podél trati od přejezdu na ulici Švehlova k nové železniční zastávce u Brněnských Polí. Je vypracována studie řešení návrhu účelové komunikace k nové železniční zastávce a projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení, ke které vyjádřily dotčené orgány státní správy (DOSS), správci sítí a vlastníci dotčených pozemků. Zastupitelstvo města Šlapanice schválilo smlouvy o právu stavby a smlouvy budoucí kupní s vlastníky pozemků dotčených stavbou. Po získání všech stanovisek byla podána žádost na Odbor výstavby a následně bude získáno potřebné povolení.

Komunikace bude sloužit prioritně pro pěší s omezeným vjezdem osobních vozidel zahrádkářů, případně zemědělské techniky. Na nástupiště bude komunikace napojena chodníkovou rampou. Podél celého úseku bude na straně kolejiště umístěno zábradlí a prodlouženo stávající veřejné osvětlení. Stavba se bude realizovat po nabytí právní moci sloučeného územního a stavebního povolení a výběrovém řízení na dodavatele. 

Termín

Předpokládaná realizace do konce roku 2020

Kontaktní osoby MěÚ Šlapanice:

Ing. Dagmar Holasová

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
telefon: 533 304 362
e-mail: holasova@slapanice.cz

ZPĚT NA Doprava

STAV PROJEKTU

Zahájení
Záměr / studie
Projektová dokumentace
Výběr zhotovitele
Realizace
Kolaudace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

 • Budovy
 • Cukrovar (ICEC)
 • Cyklodoprava
 • Doprava
 • Chodníky
 • Místní komunikace
 • Odpady
 • Projekty pro MěÚ
 • Školství
 • Volnočasové plochy
 • Zeleň
 • Ostatní
49.169 16.728 14
Top