Rozcestník

Doprava – Příjezdová cesta na vlakovou zastávku - Švehlova

"Zpevnění účelové komunikace Švehlova – vlaková zastávka"

Aktualizováno dne 13. 5. 2019

Město připravuje přístupovou komunikaci, která je plánována podél trati od přejezdu na ulici Švehlova k nové železniční zastávce u Brněnských Polí. Je vypracována studie řešení návrhu účelové komunikace k nové železniční zastávce a projektová dokumentace pro spojené územní řízení (ÚŘ) a SŘ, ke které se v současné době vyjadřují dotčené orgány státní správy (DOSS), správci sítí a vlastníci dotčených pozemků. Po získání všech stanovisek bude podána žádost na OV a následně získána potřebná povolení. Komunikace v šířce 3,0 m doplněná výhybnami pro míjení vozidel a obratištěm bude sloužit prioritně pro pěší s omezeným vjezdem osobních vozidel zahrádkářů, případně zemědělské techniky. Na nástupiště bude komunikace napojena chodníkovou rampou. Podél celého úseku bude na straně kolejiště umístěno zábradlí a prodlouženo stávající veřejné osvětlení. 

ZPĚT NA Doprava

STAV PROJEKTU

Zahájení
Záměr / studie
Výběrové řízení
Projektová dokumentace
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

 • Budovy
 • Cukrovar (ICEC)
 • Cyklodoprava
 • Doprava
 • Chodníky
 • Místní komunikace
 • Odpady
 • Projekty pro MěÚ
 • Školství
 • Volnočasové plochy
 • Zeleň
 • Ostatní
49.169 16.728 14
Top