Rozcestník

Doprava – Dopravní studie k Zásadám územního rozvoje JMK

Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno

Aktualizováno dne 28. 8. 2018

Jedná se o územní studii dálniční a silniční sítě metropolitní oblasti Brno (BMO), která bude podkladem pro aktualizaci Zásad územního rozvoje a navrhne trasování komunikací v BMO. Pro Šlapanice je mimořádně významná, protože by měla navrhnout i uspořádání silniční sítě v oblasti Šlapanic (obchvat Slatiny, napojení Šlapanic na dálnici D1 a na Brno i Vyškov).

Územní studie pro Brno a okolí  
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje 

Dosavadní průběh aktivit města:

2018 – Šlapanice podaly následující připomínky k připravované územní studii: 

 • Prodloužení obchvatu Slatiny do celistvé podoby k MUK Slatina (pro výjezd na Prahu) v trase mezi dálnicí D1 a ulicí Za Kostelem 
 • Převedení tzv. "západního obchvatu Šlapanic" v blízkosti Brněnských polí do rezervy pro místní komunikaci
 • Novou MUK Tvarožná (Rohlenka) pro výjezd na Vyškov
 • Vypuštění tzv. Jihovýchodní tangenty – další komunikace II. třídy, která by měla vést mezi Šlapanicemi, Kobylnicemi a Ponětovicemi a sloužit k obsluze původně plánovaných průmyslových ploch v Tuřanech, Dvorskách, Slatině a Šlapanicích. 

2017 – Šlapanice připomínkovaly zadání územní studie:

 • Navrhují zanesení obchvatu Slatiny jako komplexní komunikace pro odvedení dopravy a zprůchodnění území, tj. od křižovatky Hviezdoslavova po ulici Řípskou a napojení na D1
 • Navrhují napojení Šlapanic na D1 realizací komplexního obchvatu Slatiny
 • nesouhlasí s Jiihovýchodní tangentou kvůli fragmentaci území a z obavy z přivedení další dopravy na území Šlapanic, které dosud dopravou zasaženo není. Šlapanice už nyní nesou zvýšenou dopravní zátěž kvůli významným dopravním stavbám na svém území: dálnice D1, letiště Brno – Tuřany, plánovaná vysokorychlostní trať.

Termín

12/2018

ZPĚT NA Doprava

STAV PROJEKTU

Zahájení
Příprava
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

 • Budovy
 • Cukrovar (ICEC)
 • Cyklodoprava
 • Doprava
 • Chodníky
 • Místní komunikace
 • Odpady
 • Projekty pro MěÚ
 • Školství
 • Volnočasové plochy
 • Zeleň
 • Ostatní
49.169 16.728 14
Top