Rozcestník

Cyklodoprava – Cyklostezka Šlapanice – Ponětovice – Kobylnice

Stavba integrovaného systému bezpečných cyklostezek na území Šlapanicka

Aktualizováno dne 27. 5. 2020

Projekt realizuje Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko.

Úsek D41 Ponětovice – Kobylnice

 • nový úsek cyklostezky v nezastavěném území obcí Ponětovice, Kobylnice a města Šlapanice
 • Délka -  1,293 km
 • Trasa je vedena podél toku Říčka, kříží železniční trať 340 (prochází pod stávajícím železničním mostem), dále kříží Pratecký potok a následně je vedena podél stromořadí, kde je v současné době nezpevněná polní cesta
 • Součástí úseku je i odpočívka vč. základního mobiliáře pro cyklodopravu (stojany na kola).

V roce 2018 byl projekt cyklostezek schválen z hlediska poskytovatele dotace, kterým je ITI Brněnské metropolitní oblasti.  Žadatelem o dotaci je Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko, jehož je město Šlapanice členem.

Projekt cyklostezek získal stavební povolení. Vítězným zhotovitelem je společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA oblast Brno. 

Dne 2. 7. 2019 bylo předáno stanoviště zhotoviteli a započaly přípravné práce před zahájením samotné výstavby. Stavební práce by měly trvat přibližně 30 týdnů. 

Pokud nenastanou žádné komplikace, stavba bude dokončena v předstihu k 30.6.2020. Pak přijde na řadu kolaudace, majetkové vypořádání pozemků pod cyklostezkou, vyúčtování dotace a další nezbytné administrativní kroky, nutné ke zdárnému ukončení celé akce.

Kontakt:

Mgr. Bc. Andrea Polášková
manažerka DSO Šlapanicko
e-mail: polaskova@dsoslapanicko.cz 
tel: 774 088 430

Termín

zahájení výstavby: 07/2019

Cena

11 378 385,06 Kč vč. DPH

Zhotovitelé:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA oblast Brno

Fotografie

ZPĚT NA Cyklodoprava

STAV PROJEKTU

Zahájení
Záměr / studie
Výběrové řízení
Projektová dokumentace
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

Kategorie

 • Budovy
 • Cukrovar (ICEC)
 • Cyklodoprava
 • Doprava
 • Chodníky
 • Místní komunikace
 • Odpady
 • Projekty pro MěÚ
 • Školství
 • Volnočasové plochy
 • Zeleň
 • Ostatní
49.169 16.728 14
Top