Cyklodoprava – Cyklostezka Šlapanice – Ponětovice – Kobylnice

Stavba integrovaného systému bezpečných cyklostezek na území Šlapanicka

Aktualizováno dne 18. 3. 2019

Projekt realizuje Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko.

Úsek D41 Ponětovice – Kobylnice

 • nový úsek cyklostezky v nezastavěném území obcí Ponětovice, Kobylnice a města Šlapanice
 • Délka -  1,293 km
 • Trasa je vedena podél toku Říčka, kříží železniční trať 340 (prochází pod stávajícím železničním mostem), dále kříží Pratecký potok a následně je vedena podél stromořadí, kde je v současné době nezpevněná polní cesta
 • Součástí úseku je i odpočívka vč. základního mobiliáře pro cyklodopravu (stojany na kola).

V roce 2018 byl projekt cyklostezek schválen z hlediska poskytovatele dotace, kterým je ITI Brněnské metropolitní oblasti.  Aktuálně projekt cyklostezek čeká na vydání stavebního povolení a probíhá výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. Podle plánu by měly být práce na cyklostezkách zahájeny v druhé polovině letošního roku. Žadatelem o dotaci je Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko, jehož je město Šlapanice členem.

RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.
Manažer Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko
Městský úřad Šlapanice, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Tel.:  731 066 513
E-mail: chvatal@slapanice.cz 

Cena

11 378 385,06 Kč vč. DPH

Fotografie

ZPĚT NA Cyklodoprava

STAV PROJEKTU

Zahájení
Záměr / studie
Výběrové řízení
Projektová dokumentace
Realizace
Kolaudace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.      
  Právě probíhá.    
  Ukončeno.

Vložit dotaz tužka

 • Budovy
 • Cukrovar (ICEC)
 • Cyklodoprava
 • Doprava
 • Chodníky
 • Místní komunikace
 • Odpady
 • Projekty pro MěÚ
 • Školství
 • Volnočasové plochy
 • Zeleň
 • Ostatní

Informace k ochraně osobních údajů

49.169 16.728 14
Top