Rozcestník

Cyklodoprava

Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko, který sdružuje celkem 27 obcí z našeho regionu, zahájil v roce 2019 stavbu první etapy cyklostezek. 

V roce 2020 se dokončují 4 úseky:

 • Šlapanice – Brno-Slatina (D2)
 • Ponětovice – Kobylnice (D41)
 • Kobylnice – Sokolnice (R2 01)
 • Sokolnice – Telnice (R2 02)

Mapa cyklostezek

Rozpočet stavebních prací na první etapě je 49,6 mil. Kč, na akci se podařilo prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj a Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) získat dotaci z Evropských fondů ve výši 90 % uznatelných nákladů. Na dofinancování se podílejí členské obce svazku, přes jejichž území cyklostezky procházejí, a také Jihomoravský kraj a Město Brno.

Stavba byla dokončena v předstihu k 30. 6. 2020. Pak přišly na řadu kroky jako jsou kolaudace, majetkové vypořádání pozemků pod cyklostezkou, vyúčtování dotace a další nezbytné administrativní kroky, nutné ke zdárnému ukončení celé akce. Slavnostní otevření je plánováno na 10. 9. 2020, o čemž budeme informovat prostřednictvím městských médií.

Také se rozběhly práce na přípravě realizace II. etapy cyklostezek na Šlapanicku, která zahrnuje dva úseky: Jiříkovice – Blažovice (D5 02) a Kobylnice – Prace (D42). I na tuto akci je příslib dotace z EU, zbylou část pokryjí příspěvky čtyř jmenovaných obcí. Začátkem května 2020 jsme obdrželi pravomocné stavební povolení a bude následovat výběrové řízení na zhotovitele této etapy. Její předběžný rozpočet je 32,4 mil. Kč. Svazek bude rovněž vybírat banku na předfinancování celé stavby. Její zahájení plánujeme na podzim tohoto roku a ukončení k 30. 6. 2021. Souběžně s tím probíhá příprava cyklostezek na Pozořicku. Dokončují se projekty, připravuje se žádost o územní rozhodnutí a také o dotaci. Tyto cyklostezky propojí obce Podolí, Velatice, Tvarožná, Sivice, Pozořice a Kovalovice. Předpokládaný termín zahájení stavby je v roce 2021. Termíny se budou odvíjet od toho, jak rychle se podaří získat souhlasy vlastníků dotčených pozemků, stavební povolení a také potřebné finanční prostředky.

Rudolf Staněk, manažer DSO Šlapanicko

Vložit dotaz tužka

Kategorie

 • Budovy
 • Cukrovar (ICEC)
 • Cyklodoprava
 • Doprava
 • Chodníky
 • Místní komunikace
 • Odpady
 • Projekty pro MěÚ
 • Školství
 • Volnočasové plochy
 • Zeleň
 • Ostatní
49.169 16.728 14
Top